Naše aktivity

Deň otvorených dverí na katedre

Rovnako ako minulý rok, Vám však chceme ponúknuť množstvo zábavy i učenia sa s chémiou a o chémii.

Naši študenti, budúci učitelia chémie, Vám i Vašim učiteľom pripravili zaujímavé, efektné, doma realizovateľné a pozorovateľné chemické reakcie a javy, ktoré nie len pobavia, ale aj poučia. Touto cestou sa Vám tiež chceme predstaviť a pozvať Vás k nám až to situácia dovolí – spolu s Vašimi učiteľmi do našich laboratórií na hodiny chémie alebo študovať a stať sa tak učiteľom, ktorý bude čaro chemickej vedy sprostredkovávať ďalej svojim žiakom.

Vyskúšajte sa spolu s nami hrať s ohňom (oheň 1oheň 2), zapaľovať plynplynom strieľať, či plynom hasiť. Nechajte vybuchnúť bubliny plné vodíka a kyslíka. Zapáľte spolu s nami dokonca aj ľad (od 3:12) alebo vyrobte handru, ktorú môžete zahasiť rukou. Nachystajte sa na Halloween už teraz prípravou falošnej krvi. Pozorujte reakcie, pri ktorých sa mení farba „len tak,“ keď obsah nádoby zamiešate (farebná reakcia 1farebná reakcia 2). Vyrobte kryštály za pár minút. Vyperte „špinavé peniaze“ a napíšte správu tajným písmom, ktoré viete „odtajniť“ len Vy. Pripravte zubnú pastu pre slona i efektnú olejovú lampu. Priveďte k životu hady vyliezajúce z popola

Zaujali sme Vás? Výborne. Nezostaňte však len pri efektnosti javov, ktoré pozorujete, ale spolu s budúcimi učiteľmi chémie odhaľte, aké chemické reakcie a procesy sa za nimi skrývajú.

Prajeme veľa zábavy i poučenia a budúci rok sa vidíme u nás, priatelia.

Tím Katedry chémie PdF TU