Projekt SUSTAIN

(540149­ LLP­ 1­ 2013­ FR­ COMENIUS­ CNW)

Dĺžka trvania projektu: 3 roky (1. december 2013 – 30. december 2016) 
http://www.​sustain-europe.​eu/​ 

Názov projektu: Sustain (Supporting Science Teaching Advancement Through Inquiry, Podpora výučby prírodovedných predmetov prostredníctvom výskumných aktivít)

Program: Lifelong Learning Programme (Program celoživotného vzdelávania)

Podprogram: Comenius

Koordinátor projektu na TU v Trnave: PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Riešitelia:

  • prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

  • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

  • doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

Charakteristika projektu

Jednou z dlhodobých výziev vo vzdelávaní je otázka trvalo udržateľného rozvoja. „Sustain network“ si kladie za úlohu pripraviť sieť a program kurzov celoživotného vzdelávania (metodické pokyny, pracovné aktivity a materiály využiteľné v triede) pre učiteľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti s využitím výskumne ladených prístupov v prírodovednom vzdelávaní.

V rámci projektu sú rozpracovávané 3 témy: Energia, Jedlo a Predmety dennej potreby. Výsledkom riešenia budú voľne dostupné príručky pre učiteľov zamerané na danú problematiku a s dizajnom výskumne ladeného prístupu.

Šírenie myšlienky

V rámci riešenia projektu budú organizované dve medzinárodné konferencie a tri workshopy.

Konferencie sú otvorené pre učiteľov, školiteľov a iných odborníkov pracujúcich v školstve alebo zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania.

  • Konferencia v Blede v Slovinsku konajúca sa v dňoch 24. a 25. septembra 2014, kde sa budú účastníci zaoberať dôležitosťou vedeckej gramotnosti pri riešení otázok trvalo udržateľného rozvoja,

  • konferencia v Berlíne v Nemecku konajúca sa v októbri 2016. Program bude zameraný na zhodnotenie výskumne ladených prístupov k témam trvalo udržateľného rozvoja.

Workshopy sú otvorené pre učiteľov, školiteľov a iných odborníkov pracujúcich v školstve alebo zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania a budú sa konať v období od septembra do decembra 2015:

  • v Dubline v Írsku na tému Energia,

  • v Trnave na Slovensku na tému Potraviny v otázke trvalo udržateľného rozvoja,

  • v Leicestri vo Veľkej Británii na tému Predmety dennej potreby.With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European UnionThe European Commission support for the production of this project does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors , and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.