Rôzne príspevky
3. Medzinárodné školenie učiteľov, Salzburg, 2014
Utorok, 10 December 2013 13:04

Koordinátori projektu Pri-Sci-Net pozývajú učiteľov na 3. Medzinárodné školenie učiteľov prírodovedných predmetov, ktoré sa bude konať v Salzburgu v dňoch 17.02.2014 až 20.02.2014.

Prihláška je zverejnená na stránkach projektu a je potrebné ju poslať do 20.12. 2013.

Predbežný program školenia 

 

 

 
Šírenie myšlienok výskumne ladenej koncepcie v Trnave

Priblíženie vedy širokej verejnosti, ale najmä žiakom a študentom základných a stredných škôl sa v súčasnosti stáva nevyhnutnou spoločenskou potrebou. Nie len vo svete, ale na Slovensku vznikajú projekty a organizujú sa rôzne podujatia, ktorých hlavným cieľom je popularizácia vedy ako takej, nakoľko čoraz menej mladých ľudí si volí profesionálnu kariéru v prírodovednej oblasti, čo možno vnímať ako veľké negatívum do budúcnosti.

--

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si vybrala viacero spôsobov, ako zatraktívniť prírodné vedy študentom, učiteľom, ale aj žiakom základných a deťom materských škôl. Práve implementáciou výskumne ladenej koncepcie, ako ju prezentuje projekt Fibonacci, sa snaží základné princípy vedy „sprístupniť“ obyvateľstvu. Taktiež organizáciou Chemického jarmoku v Trnave, ktorý sa uskutočnil 1. 10. 2010, kde si návštevníci mohli prezrieť, i na „vlastnej koži“ vyskúšať, čo všetko dokáže chémia. Na podujatí boli, samozrejme, prítomné aj miestne autority, ako sú zriaďovatelia škôl, riaditelia materských, základných a stredných škôl, prodekani z viacerých trnavských fakúlt, lokálne média, ale aj samotní učitelia, študenti a žiaci, čím sa zabezpečilo rozsiahle šírenie základných myšlienok a princípov výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní, čo možno označiť ako jeden zo základných cieľov projektu Fibonacci.

Galéria na stránkach Katedry chémie PdF TU

 

 
Otvorená hodina s výskumne ladeným dizajnom v Poprade

Dňa 20. septembra 2013 sme sa zúčastnili na otvorenej hodine na ZŠ a MŠ Vagonárska v Poprade. Realizácia otvorenej hodiny bola spojená s metodickým dňom venovaným učiteľom prírodovedných predmetov. Na podujatí sa zúčastnilo približne 20 učiteľov z okolia Popradu. Pani učiteľka, Mgr. Alžbeta Slavkovská prezentovala kolegom otvorenú hodinu zameranú na výskum mikroorganizmov, presnejšie na faktory, ktoré vplývajú na rozmnožovanie mikroogranizmov.

 

Program metodického podujatia:

 • Otvorenie: PaedDr. Adriana Oravcová, riaditeľka školy 
 • 1. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • 2. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • Autoevalvácia, odborné hodnotenie otvorenej hodiny
 • Predstavenie novej koncepcie prírodovedného vzdelávania
  (prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.)
 • Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
  (Mgr. Michal Figura)
 • Diskusia, výmena skúseností, záver

Hostia:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD.,
Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

RNDr. Helena Vicenová  -  autorka učebníc chémie pre ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom, 

Mgr. Michal Figura, Prešov, Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy

Záznam lokálnej televíie TV Poprad si môžete pozrieť po kliknutí na linku: http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=3865&month=9&year=2013


 
Certifikát excelentnosti pre Luciu Koleničovú

V dňoch 3. až 5. septembra sa v Nikózii na Cypre (University of Cyprus) konala 1. medzinárodná konferencia Pri-Sci-Net projektu ako sprievodná akcia medzinárodnej konferencie ESERA 2013.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie certifikátu excelentnosti v realizácii výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania pre 20 najlepších uchádzačov spomedzi učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí boli vybraní medzinárodnou odbornou porotou.

Veľmi sa tešíme, že medzi ocenenými učiteľmi bola aj doktorka Lucia Koleničová (ZŠ a MŠ Atómová, Trnava), ktorá patrí medzi priekopníkov vzdelávania s výskumne ladeným dizajnom na Slovensku.

Gratulujeme a tešíme sa zo spolupráce.


 
Certifikát excelentnosti v IBSE
Piatok, 19 Apríl 2013 14:46

Učitelia prírodovedných predmetov, ktorí sa sa v svojej pedagogickej praxi venujú uplatňovaniu výskumne ladenej koncepcie sa môžu uchádzať o Certifikát excelentnosti v IBSE. Podmienkou je zaslať prihlášku s ďalšími dokumentmi ilustrujúcimi spôsobilosť učiteľa v danej oblasti do 15. 5. 2013. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach projektu Pri-Sci- Net.

20 najlepších uchádzačov bude vybraných medzinárodnou porotou a certifikát im bude slávnostne odovzdaný na Medzinárodnej konferencii Pri-Sci-Net na Cypre v septembri 2013.


 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL