Certifikát excelentnosti v IBSE
Piatok, 19 Apríl 2013 14:46

Učitelia prírodovedných predmetov, ktorí sa sa v svojej pedagogickej praxi venujú uplatňovaniu výskumne ladenej koncepcie sa môžu uchádzať o Certifikát excelentnosti v IBSE. Podmienkou je zaslať prihlášku s ďalšími dokumentmi ilustrujúcimi spôsobilosť učiteľa v danej oblasti do 15. 5. 2013. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach projektu Pri-Sci- Net.

20 najlepších uchádzačov bude vybraných medzinárodnou porotou a certifikát im bude slávnostne odovzdaný na Medzinárodnej konferencii Pri-Sci-Net na Cypre v septembri 2013.