Certifikát excelentnosti pre Luciu Koleničovú

V dňoch 3. až 5. septembra sa v Nikózii na Cypre (University of Cyprus) konala 1. medzinárodná konferencia Pri-Sci-Net projektu ako sprievodná akcia medzinárodnej konferencie ESERA 2013.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie certifikátu excelentnosti v realizácii výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania pre 20 najlepších uchádzačov spomedzi učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí boli vybraní medzinárodnou odbornou porotou.

Veľmi sa tešíme, že medzi ocenenými učiteľmi bola aj doktorka Lucia Koleničová (ZŠ a MŠ Atómová, Trnava), ktorá patrí medzi priekopníkov vzdelávania s výskumne ladeným dizajnom na Slovensku.

Gratulujeme a tešíme sa zo spolupráce.