Rôzne príspevky
2. Medzinárodné školenie učiteľov, Kréta, 2013
Piatok, 19 Apríl 2013 14:37

Koordinátori projektu Pri-Sci-Net pozývajú učiteľov na 2. Medzinárodné školenie učiteľov prírodovedných predmetov, ktoré sa bude konať na Kréte v dňoch 1. 7. 2013 až 5. 7. 2013.

Prihláška je zverejnená na stránkach projektu a je potrebné ju poslať do 20.05. 2013.


 
Záverečný seminár projektu Fibonacci

V dňoch 3. – 4. decembra 2012 sa v priestoroch kongresového centra SAV, na Smolenickom zámku uskutočnil záverečný seminár medzinárodného projektu Fibonacci, ktorého sa zúčastnilo cez 60 riešiteľov z viac ako 20 krajín Európy. Projekt 7. rámcového programu vchádza do svojej finálnej fázy a na tomto poslednom stretnutí boli hodnotené výsledky a závery trojročnej práce v oblasti prírodovedného vzdelávania.

Akciu svojou účasťou podporili aj prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Projekt Fibonacci sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania v predškolských zariadeniach, na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať.

Spôsob, akým sa tieto ciele dosahujú v jednotlivých krajinách participujúcich na projekte Fibonacci, je rôzny s ohľadom na špecifické politické, kultúrne a sociálne kontexty v príslušných krajinách. Práve táto rozmanitosť prístupov je predmetom diskusií a výmeny skúseností pri medzinárodnej spolupráci.

Hlavným výstupom projektu je rozpracovanie 5 oblastí prispievajúcich k šíreniu výskumne ladenej koncepcie v matematike a prírodovednej oblasti. Tieto ponúkajú stratégie a nástroje pre zmysluplnú implementáciu výskumných postupov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, hodnotiace a sebahodnotiace nástroje výskumných postupov v školskom prostredí, navrhujú postupy pre implementáciu medzipredmetových vzťahov a skúmanie vonkajšieho prostredia, ako aj príklady a návrhy pre budovanie centier podporujúcich a šíreniacich spomínanú koncepciu. 

Čítať celý článok...
 
Field visit Trnava 2011

V dňoch 12. 4. až 14. 4. 2011 sa na pôde Trnavskej univerzity konalo stretnutie zástupcov rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa podieľajú na práci v medzinárodnom projekte Fibonacci.

V utorok 12. 4. 2011,  poverený rektor doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD., oficiálne prijal zahraničných hostí. Účastníci stretnutia ďalej absolvovali prezentácie nášho vzdelávacieho systému a zúčastnili sa na otvorených hodinách v materských i základných školách.

Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie trnavského referenčného centra pre rozvoj a dissemináciu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania.

Videospráva o Field visit odvysielaná v Mestskej Televízii Trnava (http://www.mtt.sk/).

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL