Školiace strediská

 

Školy zapojené do projektu Fibonacci

ISCED 0 (34 učiteľov z 10 materských škôl):

MŠ V jame, Trnava
MŠ K. Mahra, Trnava
MŠ Narcisová, Trnava
MŠ Spartakovská, Trnava
MŠ Kopčany
MŠ Gagarinova, Topoľčany
MŠ Lipová, Topoľčany
MŠ Tríbečská 2633, Topoľčany
MŠ Tríbečská 2703, Topoľčany
MŠ Čerešňová, Topoľčany (Veľké Bedzany)

ISCED 1 (29 učiteľov z 12 základných škôl):

ZŠ Námestie SUT 12, Trnava
ZŠ Atómová 1, Trnava
ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava
ZŠ J. Bottu 27, Trnava
ZŠ Vančurova 38, Trnava
ZŠ A. Kubinu 34, Trnava
ZŠ M. Gorkého 21, Trnava
ZŠ K. Mahra 11, Trnava
ZŠ Brodské
ZŠ Kopčany
ZŠ s MŠ Smolinské
ZŠ Škultétyho, Topoľčany

ISCED 2 (14 učiteľov z 9 základných škôl):

ZŠ Vančurova 38, Trnava
ZŠ Atómová, Trnava
ZŠ K. Mahra, Trnava
ZŠ Gorkého, Trnava
ZŠ Spartakovská, Trnava
ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava
ZŠ A. Dubčeka, Bratislava
ZŠ s MŠ Gbely
ZŠ Brodské

Sumár: 77 učiteľov z 15 základných škôl