Vitajte na stránkach venovaných výskumne ladenej koncepcii vzdelávania

Školenie Technika hrou od materských škôl má prvých absolventov

Čítajte viac: http://tv.sme.sk/v/32115/skolenie-technika-hrou-od-materskych-skol-ma-prvych-absolventov.html#ixzz3fsdah97s

 
Medzinárodný WORKSHOP

Medzinárodný workshop projektu SUSTAIN

Miesto: Trnavská univerzita v Trnave

Termín: 8. - 10. september 2015

(Program workshopu začína 8. 9. 2015 ráno o 9:00, preto účastníci zo vzdialenejších destinácií si môžu naplánovať príchod už na deň vopred, 7. septembra 2015.) 

Cieľom workshopu je sprostredkovať učiteľom rôzne spôsoby ako sprístupniť problematiku trvalo udržateľného rozvoja žiakom tak, aby sa stali zodpovednými v svojich každodenných rozhodnutiach a v svojom životnom štýle. Téma POTRAVA v trvalo udržateľnom rozvoji vedie žiakov cez problematiku zloženia, produkcie, distribúcie a konzumácie určitej potravinárskej komodity v súvislosti so životným prostredím, so spoločenskými a ekonomickými aspektmi. Žiaci majú v konečnom dôsledku získať vedomosti a zručnosti potrebné pre budovanie postojov a hodnôt, ktoré odrážajú princípy trvalo udržateľného rozvoja. 

Najdôležitejšie témy, koncepty a výstupy prezentované na workshope:

 • stratégie na sprístupnenie problematiky TUR prostredníctvom práce s rôznymi komoditami,
 • vedomosti zručnosti a postoje potrebné pre napĺňanie princípov TUR v problematike potravy,
 • prezentácia konkrétnych aktivít realizovateľných v pedagogickej praxi,
 • stratégie na zahrnutie všetkých troch pilierov TUR - environmentálneho, spoločenského a ekonomického do prezentácie problematiky TUR,
 • výskumne ladený prístup v sprístupňovaní problematiky TUR realizovaný cez rozvoj spôsobilostí vedeckej práce:
  • pozorovanie, vyvodzovanie, meranie, komunikácia, triedenie, tvorba predpokladov, tvorba hypotéz, práca s premennými...
  • práca s dátami: zber dát, analýza, identifikácia relevantných zdrojov, uplatnenie základných štatistických postupov na spracovanie dát, interpretácia dát...
  • formulácia záverov, identifikácia nezrovnalostí, argumentácia...

PROGRAM

Cieľová skupina:

 • učitelia,
 • pedagógovia, ktorí pôsobia v príprave učiteľov,
 • študenti učiteľstva.

Workshop vedú pracovné tímy:

 • Pädagogische Hochschule, Viedeň, Rakúsko
 • Freie Universität Berlín, Nemecko
 • Vinca Institute, Belehrad, Srbsko
 • Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť celého workshopu, označte v prihláške workshopy, na ktorých máte záujem sa zúčastniť.

Počas celého stretnutia bude zabezpečený simultánny preklad do slovenčiny.

Ubytovanie:

 • v Študentskom domove Petra Pázmaňa (bez raňajok, hradí organizátor),
 • v hoteli v Trnave (hradí si účastník).

Študentský domov a miesto konania workshopu sú blízko (5 minút chôdze).

Strava:

 • Organizátor zabezpečí pre účastníkov workshopu obed v dňoch 8. - 10. septembra 2015.

Organizátor workshopu garantuje uhradenie výdavkov na ubytovanie účastníkov na 3 noci v študentskom domove a na zabezpečenie obeda v 3 dňoch, kedy sa koná workshop (8. - 10. 9. 2015). 

V rámci workshopu ponúkame účastníkom možnosť zúčastniť sa na:

 • prehliadke historických pamiatok mesta Trnava,
 • slávnostnej večeri s ponukou slovenských špecialít a ochutnávkou vín z trnavského regiónu. 


With the support of the

Lifelong Learning programme of the

European UnionThe European Commission support for the production of this workschop does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the organizers, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
3. Medzinárodné školenie učiteľov, Salzburg, 2014
Utorok, 10 December 2013 13:04

Koordinátori projektu Pri-Sci-Net pozývajú učiteľov na 3. Medzinárodné školenie učiteľov prírodovedných predmetov, ktoré sa bude konať v Salzburgu v dňoch 17.02.2014 až 20.02.2014.

Prihláška je zverejnená na stránkach projektu a je potrebné ju poslať do 20.12. 2013.

Predbežný program školenia 

 

 

 
Certifikát excelentnosti pre Luciu Koleničovú

V dňoch 3. až 5. septembra sa v Nikózii na Cypre (University of Cyprus) konala 1. medzinárodná konferencia Pri-Sci-Net projektu ako sprievodná akcia medzinárodnej konferencie ESERA 2013.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie certifikátu excelentnosti v realizácii výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania pre 20 najlepších uchádzačov spomedzi učiteľov prírodovedných predmetov, ktorí boli vybraní medzinárodnou odbornou porotou.

Veľmi sa tešíme, že medzi ocenenými učiteľmi bola aj doktorka Lucia Koleničová (ZŠ a MŠ Atómová, Trnava), ktorá patrí medzi priekopníkov vzdelávania s výskumne ladeným dizajnom na Slovensku.

Gratulujeme a tešíme sa zo spolupráce.


 
Otvorená hodina s výskumne ladeným dizajnom v Poprade

Dňa 20. septembra 2013 sme sa zúčastnili na otvorenej hodine na ZŠ a MŠ Vagonárska v Poprade. Realizácia otvorenej hodiny bola spojená s metodickým dňom venovaným učiteľom prírodovedných predmetov. Na podujatí sa zúčastnilo približne 20 učiteľov z okolia Popradu. Pani učiteľka, Mgr. Alžbeta Slavkovská prezentovala kolegom otvorenú hodinu zameranú na výskum mikroorganizmov, presnejšie na faktory, ktoré vplývajú na rozmnožovanie mikroogranizmov.

 

Program metodického podujatia:

 • Otvorenie: PaedDr. Adriana Oravcová, riaditeľka školy 
 • 1. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • 2. otvorená hodina: Mgr. Alžbeta Slavkovská
 • Autoevalvácia, odborné hodnotenie otvorenej hodiny
 • Predstavenie novej koncepcie prírodovedného vzdelávania
  (prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,  PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.)
 • Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
  (Mgr. Michal Figura)
 • Diskusia, výmena skúseností, záver

Hostia:

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD.,
Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

RNDr. Helena Vicenová  -  autorka učebníc chémie pre ZŠ a gymnáziá s osemročným štúdiom, 

Mgr. Michal Figura, Prešov, Národný projekt - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy

Záznam lokálnej televíie TV Poprad si môžete pozrieť po kliknutí na linku: http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=3865&month=9&year=2013


 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL